مسدود شده ها

سپر امنیتی وردپرس شما را مخرب تشخیص داده است، این تشخیص میتواند بخاطر رنج آی‌پی مشکوک، دستگاهی که با آن وارد وبسایت شده اید، مرورگری که با آن وارد وبسایت شده اید از رده خارج می باشد و ممکن است نیاز به بروزرسانی داشته باشد یا موارد امنیتی دیگر، چنانچه مطمئن هستید که به اشتباه این مسدودیت برای شما ایجاد شده است می توانید از طریق زیر با ما در ارتباط باشید و نسبت به رفع مسدودیت خود اقدام نمایید.

شماره تماس: 06691014886

ایمیل: [email protected]

Blocked

WordPress security shield has detected you as malicious, this diagnosis may be out of date due to suspicious IP suffering, the device with which you entered the website, the browser with which you entered the website and may need to be updated or Other security, if you are sure that this block has been created for you by mistake, you can contact us through the following and take action to remove your block

Tell: 06691014886

E-Mail: [email protected]