گردونه شانس

شما هر ۲۴ ساعت یکبار میتوانید یک گردونه شانس را به صورت رایگان بچرخانید.

شما می‌توانید با استفاده از امتیازات زینو کلاب خود، شانس چرخاندن گردونه دریافت کنید.

[avans-spin-wheel id=19003]

 

شانس بیشتری میخواهید؟

به ازای هر 10 امتیاز زینو بازار یک شانس چرخاندن گردونه بگیرید.

چگونه امتیاز به دست بیارم؟!