گردونه شانس

شما هر ۲۴ ساعت یکبار میتوانید یک گردونه شانس را به صورت رایگان بچرخانید.

شما می‌توانید با استفاده از امتیازات زینو کلاب خود، شانس چرخاندن گردونه دریافت کنید.

برای مشاهده گردونه شانس باید ابتدا وارد شوید

 

شانس بیشتری میخواهید؟

به ازای هر 10 امتیاز زینو بازار یک شانس چرخاندن گردونه بگیرید.

چگونه امتیاز به دست بیارم؟!

 
 

تماس با ما